Dansk initiativ for etisk handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel

Meget mere ansvarlighed
REMA 1000/Reitan Distribution har et globalt ansvar og i dag har vi en forventning om, at vi og vores leverandører tager medansvar for arbejdsforhold og miljø i de lande, hvor store dele af vores varer fremstilles. Derfor arbejder vi for etisk handel i hele leverandørkæden, vi respekterer alle menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøkrav og anti-korruption.

REMA 1000/Reitan Distribution er medlem af DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel) for at være med til at fremme arbejdet med og for etisk handel. Se også www.dieh.dk

Meget mere Code of Conduct
REMA 1000/Reitan Distribution har Code of Conduct, der respektere FN’s og ILO’s anerkendte og grundlæggende menneskelige og faglige rettigheder sådan som de er beskrevet i vores aftaler med leverandørerne.

Code og Conduct indeholder bl.a.:
– Den lokale lovgivning skal overholdes. ILO, FN-konventioner og andre relevante regler skal følges.
– Børnearbejde accepteres ikke. Arbejder børn på 12-15 år, fordi det er tilladt i det pågældende land, skal det ske som del af en oplæring og kun på særlige betingelser.
– Tvangsarbejde accepteres ikke
– Medarbejdere må ikke afstraffes fysisk, psykisk eller på nogen ydmygende måde.
– Der lægges vægt på et sundt arbejdsmiljø og ordentlige faciliteter for ansatte.
– Medarbejdere skal have ret til at organisere sig og forhandle løn fælles.
– Diskrimination accepteres ikke.
– Arbejdstiden og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det.
– REMA 1000/Reitan Distribution a/s har ret til at inspicere produktionen for at sikre aftalerne overholdes.
– REMA 1000/Reitan Distribution a/s har ret til at afbryde samarbejdet med producenten, hvis regler brydes groft eller kritisable forhold ikke bliver bragt i orden indenfor en aftalt periode. Men det er vigtigt ikke at skabe yderligere problemer for producenterne i lande med udfordringer, men fastholder dem og hjælper dem til overholdelse af Code of Conduct og sikre en fælles dagsorden.

Meget mere krav til os selv
Vi skal sikre, at etiske retningslinjer kommunikeres til leverandørerne, og at der gennem dialog sker en opfølgning på, om leverandørerne arbejder aktivt i henhold til disse under produktion, distribution og salg af varer til REMA 1000/Reitan Distribution A/S.

I REMA 1000/Reitan Distribution skal vi:
– Tage hensyn til alle menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder sammen med andre konkurrencemæssige forhold når vi vælger leverandører.
– Arbejde for at sikre tiltag så varer eller tjenester produceres hvor de ikke truer arbejdstagernes rettigheder eller menneskerettigheder.
– Kræve at leverandører skal dokumentere, at produktionen sker i overensstemmelse med vore Code of Conduct og de etiske retningslinjer.
– Hjælpe til at etablere tiltag for at sikre, at leverandørkæden for varer til os overholder de etiske retningslinjer.
– Gennem dialog arbejde for forbedringer af forholdene hos leverandører, hvor de etiske retningslinjer ikke bliver overholdt.
– Arbejde systematisk med etik, som en integreret del af indkøb og salg af varer.
– Påvirke debatten om etik i varehandelen gennem dialog med forbrugere, myndigheder, organisationer og andre interessenter.
– Årligt indberette en status for arbejdet med etik til DIEH, som en del af medlemsskabet af DIEH.
– Tage ansvar ift. krænkede interessenter og sikre oprejsning og evt. erstatning til implicerede parter.
– Supplere ledelsesberetningen til årsregnskabet med en redegørelse for vores samfundsansvar, herved forstås, at vi frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i vores forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

REMA 1000/Reitan Distribution anerkender og respektere naturligvis dansk lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, v/Lov vedr. klageinstans.Vi beklager

Vi understøtter desværre ikke den browser du bruger - vi vil anbefale dig at opdatere din browser.

Du kan hente en ny version ved hjælp af ikonerne.REMA 1000 app

• Se den nyeste tilbudsavis
• Bliv inspireret af mere end 300 opskrifter fra bl.a. Per Thøstesen
• Intelligent indkøbsliste
• Over ½ million downloads
REMA 1000s app er tilgængelig i de to følgende stores - hent app'en ved hjælp af ikonerne.

Stem på REMA 1000 som "Bedst til Nøglehullet"

og deltag i konkurrencen om en lækker Nøglehulsmiddag for 8-10 venner, med TV-kokken Claus Holm.

Det er let - indtast dit telefonnummer og tryk send. Derefter modtager du en firecifret SMS-kode, som du skal indtaste og trykke stem for at deltage.

Tak for deltagelsen.
Du kan stemme igen for at forøge dine vinderchancer!


Når du deltager, siger du samtidig ja til at modtage information om Nøglehullet.

Nøglehullet gør det nemt at vælge sundere dagligvarer, og er en hjælp til at følge kostrådene.