Handelsbetingelser for REMA 1000 SCAN SELV samt handelsbetingelser for REMA 1000 med Vigo

De to sæt handelsbetingelser indeholder de rammer og regler, der gælder, når du benytter dig af vores applikation REMA 1000 Scan selv og REMA 1000 med Vigo, og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

Hvis du alene anvender applikationen REMA 1000 Scan selv, er det alene handelsbetingelserne for applikationen REMA 1000 Scan selv, som gælder for dig.

Hvis du alene anvender REMA 1000 med Vigo, er det alene handelsbetingelserne for REMA 1000 med Vigo, som gælder for dig.

Hvis du anvender både applikationen REMA 1000 Scan selv og Rema 1000 med Vigo, så gælder begge sæt af handelsbetingelser for dig, og du skal derfor læse indholdet af dem begge.

Uanset om du benytter dig af applikationen REMA 1000 Scan selv, REMA 1000 med Vigo eller dem begge to, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i og forholder dig til indholdet af handelsbetingelserne.

HANDELSBETINGELSER for REMA 1000 med vigo

Version 2.1, 1. januar 2020
Handelsbetingelser for brug af REMA 1000 med Vigos app: REMA 1000 med Vigo, webshoppen: shop.rema1000.dk og vigo.dk.

 1. Indledning

REMA 1000 med Vigo er en platform, hvor kunder kan mødes og hjælpe hinanden med indkøbene. På webshoppen shop.rema1000.dk eller vigo.dk kan du læse mere om appen og om platformen REMA 1000 med Vigo. REMA 1000 med Vigo er en platform der drives og ejes af Vigo.dk ApS, CVR-nr.: 38013564, Marsallé 32, 8700 Horsens. Vigo.dk er udviklet i samarbejde med REMA 1000 Danmark A/S og er ejet af REMA 1000 Danmark A/S. REMA 1000 med Vigo og Vigo.dk er registrerede varemærker tilhørende Vigo.dk ApS. Herunder kan du læse vores handelsbetingelser for brug af platformen.

 1. Anvendelsesområde

Disse betingelser regulerer enhver anvendelse af platformen, som stilles til rådighed af REMA 1000 med Vigo, uanset om anvendelsen sker som indkøber, kunde eller på anden vis. Betingelserne udgør sammen med kundens bestilling og indkøbers accept, bekræftet gennem en ordrebekræftelse, det samlede aftalegrundlag. Ved installation af appen og brug af webshoppen og platformen forudsættes du at have accepteret disse betingelser, og at betingelserne udover at gælde mellem dig og REMA 1000 med Vigo tillige gælder mellem dig og andre brugere af platformen. REMA 1000 med Vigo kan fra tid til anden ændre betingelserne. Tillæggene/ændringerne vil træde i kraft, efter at REMA 1000 med Vigo på behørig vis har informeret dig om de ændrede betingelser. Din fortsatte adgang til brug af platformen efter modtagelse af information om de ændrede betingelser udgør dit samtykke til at være bundet af de ændrede betingelser. Betingelserne er en del af kontraktforholdet mellem kunden og indkøberen, hvorfor indkøber og kunden i deres indbyrdes forhold er berettiget og forpligtet til at handle i overensstemmelse med betingelserne.

 1. Terminologi

“Administrationsomkostning”: Den omkostning kunden – i forbindelse med hver bestilling – skal betale for at få leveret varer ved brug af platformen. “Afhentning”: Det tidspunkt, hvor Indkøber afhenter varerne i butikken. “App” og “Appen”: Den applikation, som er ejet og drevet af REMA 1000 med Vigo, der muliggør, at kunden udbyder sin indkøbsopgave til levering af en indkøber på et nærmere angivet sted, på et nærmere angivet tidspunkt samt, at indkøber får overført den samlede betaling fratrukket administrationsomkostning. “Bestilling”: En kundes endelige og bindende bestilling af varer til levering af indkøber på et nærmere angivet sted, på et nærmere angivet tidspunkt. “Bestillingsbeløbet”: Det beløb, som fremgår af kundens ordrebekræftelse, som svarer til listeprisen for de Varer, som kunden har bestilt, indkøber-honoraret, poseomkostninger, reservationstillæg og administrationsomkostning. “Bestillingsdagen”: Den dag, hvor kunden foretager sin bestilling. “Bruger”: Enhver person, som anvender REMA 1000 med Vigo platformen, herunder – men ikke begrænset til – personer, som ifølge disse betingelser betragtes som henholdsvis indkøber og/eller kunde. “Brugerkonto”: Den personlige konto, som hver enkelt bruger opretter gennem platformen. “Butikken”: Den butik, hvor indkøber vælger at afhente/købe varerne. “Den Samlede Betaling”: Det beløb, som kunden samlet skal betale som nærmere defineret under pkt. 12. Betalinger, svarende til varebetalingen, poseomkostningerne, indkøber-honoraret og administrationsomkostning. “Dig”, “Din”, “Dine” og “Du”: Enhver person, som anvender platformen, herunder – men ikke begrænset til – personer, som ifølge disse betingelser betragtes som henholdsvis indkøber og/eller kunde. “Erstatningsvare”: En anden og tilsvarende vare, som indkøber i medfør af kundens forudgående accept, jf. 10. Erstatningsvarer, som følge af manglende varetilgængelighed i butikken, køber som erstatning for en eller flere af de Varer, som fremgår af Kundens Bestilling. “Webshoppen”: Den hjemmeside med domæne shop.rema1000.dk, som er ejet og drevet af REMA 1000 med Vigo, som muliggør, at kunden afgiver en bestilling af varer til levering af indkøber på et nærmere angivet sted på et nærmere angivet tidspunkt samt, at indkøber får overført den samlede betaling fratrukket administrationsomkostning. “Indkøbers” og “Indkøber”: Den/de person/personer, som via appen påtager sig at levere varer til kunden på et nærmere angivet sted, på et nærmere angivet tidspunkt. “Indkøber-honorar”: Det honorar, som kunden betaler til indkøberen, for leveringen af varerne til leveringsstedet. “Indkøbers Accept”: Indkøbers accept af at ville levere varerne på leveringsstedet til leveringstidspunktet til kunden. “Kunden”: Den person, som gennem platformen, bestiller varer til levering af Indkøber på et nærmere angivet sted, på et nærmere angivet tidspunkt. “Leveringssted”: Det geografiske sted, som af kunden er anført i bestillingen. “Leveringstid”: Det tidspunkt, som af kunden er anført i bestillingen. “Leveret” og “Levering”: Det faktiske tidspunkt, hvor indkøber overleverer varerne til kunden på leveringsstedet. “Listeprisen”: Den pris, som en given vare er anført til i appen eller på webshoppen shop.rema1000.dk på bestillingstidspunktet. “MobilePay”: Den mobiltelefonbaserede betalingstjeneste, der udbydes af Danske Bank A/S, CVR-nr. 61126228, Holmens Kanal 2-12, 1060 København K, Danmark, som skal anvendes i forbindelse med indkøbers betaling for varerne i butikken og kundens betaling af den samlede betaling. “MobilePay-konto”: Enten kundens eller indkøbers personlige MobilePay-applikation på kundens eller indkøberens personlige mobiltelefon. “MobilePay-vilkår”: De til enhver tid gældende betingelser og vilkår for brug af MobilePay. “Ordrebekræftelse”: Den bekræftelse af indkøbers accept, som kunden modtager via appen eller webshoppen shop.rema1000.dk. “Persondatapolitik”: Den politik, som REMA 1000 A/S og platformen REMA 1000 med Vigo har for indsamling, lagring, beskyttelse, anvendelse og videregivelse af dine og andre brugeres person- og indkøbsdata. “Poseomkostninger”: Det beløb, som indkøberen bruger på indkøb af poser i butikken til transportering af kundens varer til leveringsstedet. “Skade”: Omfatter død, sår eller personskade på en person eller tab, delvist tab, tyveri eller anden skade på ting, der udspringer af eller i forbindelse med leveringen af varer ved brug af appen. “Platformen”: Den tjenesteydelse, som udbydes af REMA 1000 med Vigo, som muliggør, at kunden afgiver en bestilling af varer til levering af indkøber på et nærmere angivet sted, på et nærmere angivet tidspunkt samt at indkøber får overført den samlede betaling fratrukket administrationsomkostning. “Vare”, “Varer” og “Varerne”: De varer/produkter (eller erstatningsvarer) som kunden har bestilt gennem platformen, og som fremgår af kundens bestilling og ordrebekræftelse. “Varebetaling”: Det beløb, som indkøberen betaler for varerne i butikken. “REMA 1000 med Vigo”: REMA 1000 med Vigo er et registreret varemærke tilhørende REMA 1000 Danmark A/S. ”Vigo.dk”: Vigo.dk er udviklet af REMA 1000 Danmark A/S og drives af Vigo.dk ApS, som er ejet af REMA 1000 Danmark A/S. “REMA 1000”: REMA 1000 Danmark A/S, CVR-nr.: 17741519, Marsallé 32, 8700 Horsens. “Handelsbetingelser”: Nærværende Handelsbetingelser/betingelser for brug af REMA 1000 med Vigo App.

 1. Persondatabehandling

Den 25. Maj 2018 træder persondataforordningen og databeskyttelsesloven i kraft. Persondataforordningen har direkte virkning i Danmark. Reglerne skærper kravene til hvornår og hvordan personoplysninger må behandles i forhold til persondataloven. Vi har derfor opdateret vores Persondatapolitik http://shop.rema1000.dk/persondatapolitik .

 1. Cookies

Vi anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din enhed med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Det er muligt at slette eller blokere cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering . Websites indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte nogle af dem fra følgende liste fra danske medier: http://danskemedier.dk/digital/frq3rdparties/ Vores cookiepolitik kan til enhver tid tilgås via Vigo.dk eller shop.rema1000.dk: http://shop.rema1000.dk/cookiepolitik

 1. Kontraktforhold

Appen og webshoppen shop.rema1000.dk udgør en teknologisk platform/applikation, der stilles til rådighed af REMA 1000 med Vigo, og som sætter kunden i stand til, at udarbejde indkøbslister, dele dem med andre, samt at arrangere og planlægge indkøb og transport af varer fra butikken til leveringsstedet via en aftale med en indkøber, der fungerer som en uafhængig tredjepartsudbyder. REMA 1000 med Vigo er alene at betragte som en formidler af en platform imellem indkøber og kunden, hvorfor REMA 1000 med Vigo alene er ansvarlig for formidlingen af kontakten mellem kunden og indkøberen og kundens betaling til indkøberen via MobilePay. Ved din accept af disse betingelserne anerkender du således, at REMA 1000 med Vigo ikke tilbyder indkøbs- og/eller transportydelser, og at indkøbs- og transportydelserne alene tilbydes af indkøber, som ikke er ansat af REMA 1000 med Vigo eller dets datterselskaber. Såfremt du handler i egenskab af indkøber, accepterer du særligt, at der ikke består et ansættelsesretligt forhold mellem dig som indkøber på ene side og REMA 1000 med Vigo og/eller butikken på den anden side.

 1. Brugerkonto – Din anvendelse af platformen

7.1 Oprettelse af Brugerkonto. Det er en forudsætning for at anvende platformen til at agere indkøber eller foretage bestillinger, at du registrerer og opretholder en aktiv brugerkonto. Du skal være fyldt 15 år for at anvende appen, webshoppen og platformen. For at kunne tilgå appen og webshoppen for herved at bruge platformen kræves det, at du ved registrering angiver visse personlige oplysninger til REMA 1000 med Vigo, såsom dit navn, adresse, mobiltelefonnummer og alder, og at du accepterer, at REMA 1000 med Vigo anvender MobilePay på din personlige mobiltelefon. Du er personligt ansvarlig for al aktivitet på din konto, og du indvilliger i på alle tidspunkter at hemmeligholde dit brugernavn og din adgangskode. REMA 1000 med Vigo kan på ethvert tidspunkt på diskretionært grundlag kræve, at du indsender eller fremviser legitimation for at tage adgang til eller bruge platformen, og du samtykker i, at du kan blive nægtet adgang til eller brug af platformen, hvis du nægter at vise legitimation.

7.2 Anvendelser af platformen
Du indvilliger i (i) at anvende platformen i overensstemmelse med Betingelserne, (ii) at overholde alle gældende love under brug af platformen, og (iii) at du kun må anvende platformen til lovlige formål.

 1. Ophør

Du kan til enhver tid foretage ændringer af dine brugeroplysninger selv i appen eller på webshoppen shop.rema1000.dk, hvor du kan logge ind med eget brugernavn og adgangskode.

8.1 Sletning
Ved sletning af brugeroplysninger, som er en forudsætning for at blive bruger af REMA 1000 med Vigo slettes dine brugeroplysninger, og betragtes din brugeradgang til platformen automatisk for ophørt. Jf. Persondatapolitikken https://shop.rema1000.dk/persondatapolitik

Oplysninger indsamlet om din brug af webshoppen slettes senest, når du ikke har gjort brug af platformen i 2 år.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, tilbud og anden information om dagligvarer fra REMA 1000 slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført via platformen vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb i henhold til købelovens reklamationskrav. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til og under dit medlemskab af REMA 1000 med Vigo, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 2 år, b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) dit medlemskab til REMA 1000 med Vigo og ikke genaktiverer det indenfor de næste 2 år, eller c) såfremt du ikke ønsker at være kunde eller indkøber længere.
Du kan slettes indenfor 7 arbejdsdage gennem skriftlig henvendelse til e-mail: Support. Hvis du ingen aktivitet har haft, dvs. hverken har taget en opgave som indkøber eller lagt en indkøbsopgave ud som kunde – Se mere I vores Persondatapolitik https://shop.rema1000.dk/persondatapolitik 8.2 Vigo.dk’s ret til sletning
REMA 1000 med Vigo er berettiget til – uden varsel – at slette/annullere din adgang til at bruge platformen, såfremt du ikke overholder REMA 1000 med Vigos vilkår herunder handelsbetingelser og persondatapolitik. http://shop.rema1000.dk/vilkaar

 1. Kundens bestilling

Kunden foretager bestillingen direkte i appen, webshoppen shop.rema1000.dk og vælger leveringssted og leveringstid. Det er kundens ansvar, at det tydeligt fremgår af bestillingen, hvor leveringsstedet er, idet kunden er forpligtet til at betale den samlede betaling, såfremt manglende levering skyldes kunden forkerte eller mangelfulde angivelse af leveringsstedet og leveringstidspunkt i bestillingen. Bestillingen er bindende for kunden og kan alene fortrydes i tilfælde, som anført under fortrydelsesret. I forbindelse med kundens bestilling af varer vil kunden blive præsenteret for listeprisen, som er den pris, som varerne den pågældende dag kan købes for i butikken, hvorfor kunden skal være opmærksom på, at listeprisen og varebetalingen for den enkelte vare ikke nødvendigvis er ens, såfremt kunden foretager bestillingen med en leveringstid, der ikke er sammenfaldende med bestillingsdagen.

 1. Erstatningsvarer

Såfremt Kunden i forbindelse med sin bestilling har valgt, at indkøber kan indkøbe erstatningsvarer, er kunden forpligtet til at acceptere indkøbers valg af erstatningsvare(r), medmindre erstatningsvaren klart tilhører en anden varekategori, end det som fremgår af kundens bestilling. Indkøber er således berettiget til, såfremt kunden har accepteret at modtage erstatningsvarer, efter indkøbers bedste skøn at indkøbe en anden tilsvarende eller lignende vare, såfremt den vare, som fremgår af bestillingen, ikke er tilgængelig i butikken. Kunden er forpligtet til at betale for varebetalingen, hvorfor kunden ved at acceptere indkøbers køb af erstatningsvarer samtidig accepterer, at der kan være en difference mellem listeprisen og varebetalingen og dermed en forøgelse eller nedsættelse af den samlede betaling, som kunden skal afholde. Selvom kunden finder, at indkøbers valg af erstatningsvarer tilhører en anden varekategori, end hvad der fremgår af bestillingen, er kunden ikke berettiget til at afvise at modtage varerne på leveringsstedet eller godkende betalingen. Kunden skal acceptere varerne og bekræfte betalingen og kan efterfølgende henvende sig til e-mail: Support.

 1. Indkøbers accept

Efter kundens afgivelse af en bestilling er der mulighed for, at brugerne af appen, webshoppen shop.rema1000.dk eller platformen i øvrigt i disses egenskab af indkøber accepterer kundens bestilling. Efter indkøbers accept sendes en ordrebekræftelse til kunden, hvoraf det fremgår, at kundens bestilling er blevet accepteret, og af hvilken indkøbers accept er blevet afgivet. Efter indkøbers accept er der en bindende aftale på de betingelser, som er anført i betingelserne imellem indkøber og kunden omkring indkøbers levering af varerne på leveringsstedet på leveringstidspunktet, og kundens betaling af den samlede betaling fratrukket administrationsomkostning til indkøber i forbindelse med leveringen af varerne. Kunden kan ikke frasige sig levering af varerne, efter at kunden har afgivet bestilling. Indkøber accepterer ved sin accept af kundens bestilling at skulle betale for varebetalingen og poseomkostningerne for kunden, således at indkøber i forbindelse med afhentningen af varerne skal afholde varebetalingen og poseomkostningerne, der senere refunderes af kunden via MobilePay.

 1. Betalinger

12.1 Bestillingsbeløbet
Bestillingsbeløbet udgøres af det beløb, som fremgår af kundens ordrebekræftelse, som svarer til listeprisen for de varer, som kunden har bestilt, poseomkostninger, administrationsomkostning, reservationstillæg og indkøber-honorar. Bestillingsbeløbet kan afvige fra den samlede betaling, som svarer til kundens samlede økonomiske omkostning ved at foretage en bestilling via appen eller webshoppen shop.rema1000.dk.

12.2 Den samlede betaling
Den samlede betaling er det beløb, som kunden i alt skal betale for bestillingen og købet af varer via appen eller webshoppen shop.rema1000.dk. Den samlede betaling udgøres af varebetalingen (modsat listeprisen for varerne), poseomkostningerne, administrationsomkostningen og indkøber-honoraret. Kunden er bekendt med og accepterer, at den samlede betaling kan afvige fra bestillingsbeløbet, som følge af (i) at Listeprisen for de varer, som kunden har bestilt, kan afvige fra den varebetaling, som indkøber har foretaget i butikken, og (ii) at poseomkostninger indgår i den samlede betaling.

12.3 Difference mellem listeprisen og varebetalingen
Kunden accepterer hermed, at listeprisen for varerne kan afvige fra varebetalingen og dermed kan medføre, at den samlede betaling, som kunden skal foretage, bliver forøget eller nedsat, idet kunden dog alene accepterer en forøgelse af varebetalingen sammenlignet med listeprisen, hvis forøgelsen skyldes, (i) at kunden har bestilt varer, hvis endelige pris afgøres ud fra varernes konkrete vægt, mål eller mængde, (ii) at kunden har foretaget en bestilling, hvor bestillingsdagen og leveringsdatoen ikke er sammenfaldende, eller (iii) at kunden har accepteret erstatningsvarer.

12.4 Refusion
REMA 1000 med Vigo indestår for, at listeprisen og varebetalingen ikke er forskellige, bortset fra tilfælde som nævnt under betaling. Såfremt kunden konstaterer en difference mellem listeprisen og varebetalingen, som berettiger kunden til refusion af forskelsbeløbet, skal kunden rette henvendelse til REMA 1000 med Vigo kundeservice, beliggende Marsallé 32, 8700 Horsens, e-mail: Support i overensstemmelse.

12.5 REMA 1000 med Vigo indeståelse for den samlede betaling

REMA1000 med Vigo indestår for, at indkøber får betaling for den samlede betaling fratrukket administrationsomkostning, såfremt indkøber har leveret varerne på leveringsstedet uden forsinkelse.

 1. Betalingstransaktionen – MobilePay

13.1 Betalingsmetoder
Det er alene muligt at gennemføre betalingstransaktioner via Appen. Det er ikke tilladt at udveksle andre pengeydelser end dem, som på REMA 1000 med Vigo foranledning bliver debiteret/krediteret, kundens og indkøbers personlige MobilePay-konto eller betalingskort. Ved bestilling via webshoppen er det ikke en nødvendig forudsætning for anvendelse af platformen, at kunden benytter MobilePay, idet kunden kan anvende sit betalingskort. Alle indkøbere skal dog anvende appen i forbindelse med indkøb af varerne til kunden.

13.2 Reservationstillæg på kundens MobilePay-konto eller betalingskort

Ved afgivelse af en bestilling accepterer kunden, at bestillingsbeløbet med tillæg af 20% reserveres på kundens MobilePay-konto eller betalingskort. Tillægget på 20% tjener som sikkerhed for kundens betaling af den samlede betaling, som kan fravige fra det, som fremgår af bestillingen.

13.3 Overførsel af den samlede betaling
Ved kundens modtagelse af varerne på leveringsstedet skal kunden efter overgivelsen af kvitteringen, i appen eller via webshoppen i øvrig tilkendegive, at levering er foretaget af indkøber. Såfremt kunden har benyttet webshoppen til bestilling af varerne, skal kunden i forbindelse med modtagelse af varerne ved sin underskrift i appen på indkøbers mobiltelefon kvittere for modtagelsen af varerne. Efter at kunden har tilkendegivet, at varerne er leveret, vil den samlede betaling blive trukket fra kundens MobilePay-konto eller betalingskort og overført til indkøbers MobilePay-konto fratrukket administrationsomkostning. I tilfælde af manglende fysisk kvittering, kan kunden kontakte kundeservice for at få information på den pågældende kvittering fra den pågældende butik.

13.4 Selvstændige vilkår for MobilePay og betalingskort
Ved at tilknytte din MobilePay-konto til appen accepterer du samtidig med disse vilkår de til enhver tid gældende MobilePay-vilkår. Ved at anvende dit betalingskort på webshoppen shop.rema1000.dk accepterer du de sædvanlige vilkår, som er gældende for benyttelse af pågældende betalingskort, og REMA 1000 med Vigo kan ikke holdes ansvarlig for tredjemands handlinger i forbindelse med anvendelse af MobilePay eller betalingskort.

 1. Fortrydelsesret og ændringer

14.1 Fortrydelsesret
Kunden accepterer ved sin bestilling, at kunden ikke har nogen fortrydelsesret, efter at kunden har modtaget en ordrebekræftelse.

14.2 Ændringer
Kunden accepterer ved sin bestilling, at kunden ikke har nogen ret til at ændre i bestillingen, efter at kunden har modtaget en ordrebekræftelse.

 1. Levering og fødevaresikkerhed

Varer, som i butikken forefindes i en køledisk eller anden tilsvarende anordning, skal leveres til kunden inden 60 minutter efter indkøbers betaling for varerne i butikken. Såfremt varerne forefindes i butikken i en frostdisk eller anden tilsvarende anordning, skal varerne leveres inden 30 minutter, tidspunktet fastsættes fra indkøbers betaling i butikken med det tidspunkt, hvor varerne leveres. Indkøber er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af den til enhver tid gældende offentligretlige lovgivning omkring fødevarehåndtering og -sikkerhed, hvorfor REMA 1000 med Vigo på ingen måde i sin egenskab af formidler påtager sig ansvaret for overholdelsen af gældende retsregler omkring fødevarehåndtering og -sikkerhed. Blomster og jordbundsprodukter er ikke tilgængelige i appen eller på webshoppen shop.rema1000.dk og kan dermed ikke købes via platformen, hvorfor sådanne produkter i intet tilfælde må indkøbes sammen med fødevareprodukter. REMA 1000 med Vigo påser ved lejlighedsvis stikprøvekontrol, af de i nærværende afsnit nævnte frister for levering overholdes af indkøber ved at sammenligne tidspunktet for indkøbers betaling i butikken med det tidspunkt, hvor varerne leveres.

 1. Forsinkelse og manglende levering

Indkøber er ansvarlig for, at levering sker til leveringstiden. Kunden har mulighed for i appen eller på webshoppen shop.rema1000.dk at acceptere/godkende levering op til 30 minutter efter leveringstiden. Såfremt varerne ikke er leveret inden for leveringstiden, kan kunden vælge (i) at modtage varerne og godkende leveringen eller (ii) at afvise varerne. Hvis kunden nægter at modtage en levering, kan indkøber kontakte kundeservice med henblik på at finde en løsning.

 1. Mangler ved varerne

Såfremt varerne er mangelfulde, skal kunden kontakte kundeservice og reklamere på de pågældende varer. Kontaktoplysninger på kundeservice findes i appen og på webshoppen shop.rema1000.dk. Indkøberen er ansvarlig for varernes hændelse undergang, men REMA 1000 med Vigo er ansvarlig indestår for varernes stand på det tidspunkt de forlader butikken.

 1. Alkohol og tobaksprodukter

Appen og webshoppen shop.rema1000.dk har visse begrænsninger for personer under 18 år for køb af alkohol- og tobaksprodukter som følger dansk lov: Indkøber, som endnu ikke er fyldt 16 år, må ikke acceptere en bestilling, hvori der indgår varer, som indeholder alkohol, eller en bestilling, som indeholder tobaksprodukter. Indkøber, som er under 18 år, må ikke acceptere en bestilling, hvori der indgår Varer, som indeholder en alkoholprocent på over 16,5%, eller en bestilling, som indeholder tobaksprodukter. Ingen indkøber, uanset indkøbers alder, må udlevere varer, som indeholder alkohol eller tobaksprodukter til kunder, som ikke er fyldt 16 år. Ingen indkøber, uanset indkøbers alder, må udlevere varer, som indeholder en alkoholprocent på over 16,5% eller tobaksprodukter til kunder, som ikke er fyldt 18 år. Indkøber er forpligtet til at få forevist kundens legitimation inden udleveringen af varerne, såfremt bestillingen indeholder alkohol- eller tobaksprodukter. Ingen kunde som endnu ikke er fyldt 16 år, må foretage bestilling af varer, som indeholder alkohol eller tobaksprodukter. Endvidere må ingen kunde, som ikke er fyldt 18 år, foretage bestilling af varer, som indeholder en alkoholprocent på over 16,5% eller tobaksprodukter.

 1. REMA 1000 med Vigo brug af indkøbsdata og persondatapolitik

Ved afgivelse af dine oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og lignende, samt ved foretagelse af bestillinger accepterer du, at visse af disse oplysninger måtte blive tilgængelige for udvalgte brugere, samt at alle andre brugere af appen, webshoppen shop.rema1000.dk og platformen kan se indholdet af din/dine bestilling(er), som en nødvendig konsekvens af selve REMA 1000 med Vigo forretningskoncept. Dette gælder dog ikke for oplysninger vedrørende betalingstransaktioner, som vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med MobilePay-vilkårene og vilkårene for andre anvendte betalingsmidler. Endvidere accepterer du ved at acceptere betingelserne, at REMA 1000 med Vigo behandler indkøbsdata, samt at REMA 1000 med Vigo anvender dine person- og indkøbsdata i overensstemmelse med REMA 1000 med Vigo Persondatapolitik http://shop.rema1000.dk/persondatapolitik

 1. Forholdet til butikken

Butikken er alene ansvarlig efter lovgivningens almindelige regler og kan ikke gøres ansvarlig for noget retsforhold, som udspringer af din brug af appen, webshoppen shop.rema1000.dk eller platformen. Kunden bevarer således sine almindelige rettigheder overfor butikken, men REMA 1000 med Vigo henstiller til, at eventuelle reklamationer vedrørende varernes stand og kvalitet rettes til REMA 1000 med Vigo’s kundeservice, som samarbejder med butikken. Indkøber er forpligtet til at kontrollere varernes stand ved afhentningen, idet mangler ved varerne ikke kan gøres gældende imod butikken eller REMA 1000 med Vigo, såfremt manglerne burde have været konstateret i forbindelse med afhentningen.

 1. Kvittering og undersøgelsespligt

Ved indkøbers levering på leveringsstedet skal den fysiske kvittering overgives til kunden, som efterfølgende skal kontrollere, at kvitteringen er i overensstemmelse med kundens bestilling. Kunden er ikke berettiget til at afvise modtagelsen af varerne, selvom kvitteringen ikke stemmer overens med kundens bestilling, idet kunden ved konstatering af afvigelse skal kontakte kundeservice.

 1. Adfærdskodeks

Hos REMA 1000 med Vigo behandler man hinanden lige og med respekt. REMA 1000 med Vigo er en platform, hvor kunder kan mødes og hjælpe hinanden med indkøbene. Hos REMA 1000 med Vigo byder vi alle velkomne uanset etnicitet, politisk overbevisning, religion, køn og seksuel orientering. Vi forventer, at alle brugere af REMA 1000 med Vigo opfører sig ordentligt og overholder almindelig god adfærd – også på de sociale medier.

REMA 1000 med Vigo accepterer ikke fysisk vold, aggressiv og anstødende adfærd eller verbale overfald. Du skal således som bruger i forbindelse med din ageren, når du bruger eller udfører leveringsydelser udbudt via appen, webshoppen shop.rema1000.dk eller platformen, handle respektfuldt og høfligt over for andre brugere af appen, webshoppen og platformen, som du kommer i kontakt med. Såfremt du i forbindelse med din anvendelse af appen, webshoppen og platformen bliver udsat for upassende adfærd, skal du rette henvendelse til REMA 1000 med Vigo kundeservice, idet REMA 1000 med Vigo noterer henvendelser om upassende opførsel på den relevante brugers konto, men noterer aldrig følsomme oplysninger. Denne behandling sker med hjemmel i interesseafvejningen. REMA 1000 med Vigo forbeholder sig retten til på diskretionært grundlag at slette din Brugerkonto (på Appen og/eller på webshoppen shop.rema1000.dk) ved manglende efterlevelse af adfærdskodekset.

 1. Skatteforhold

REMA 1000 med Vigo påtager sig intet ansvar for, at du indberetter korrekte oplysninger til Skattestyrelsen, idet REMA 1000 med Vigo samtidig bemærker, at visse af transaktionerne, som kan foretages via appen, webshoppen shop.rema1000.dk og platformen, efter REMA 1000 med Vigo opfattelse er pålagt moms og indkomstskat. Ved at acceptere vilkårene, herunder persondatapolitik og handelsbetingelser, accepterer du samtidig, at REMA 1000 med Vigo kan have en retlig forpligtelse til at udleverer relevante oplysninger til Skattestyrelsen om dine betalingstransaktioner foretaget via appen, webshoppen shop.rema1000.dk eller ved brug af platformen. Du gøres eksplicit opmærksom på, at ingen af de transaktioner, som foretages via appen, indebærer, at REMA 1000 med Vigo er indberetningspligtig, hvorfor du selv er ansvarlig for at foretage korrekte indberetninger til Skattestyrelsen.

 1. Ansvarsfraskrivelser

REMA 1000 med Vigo kan anvendes af dig til at anmode om levering af varer og produkter fra uafhængige tredjemænd (indkøbere) eller acceptere at levere en leveringsydelse til en for REMA 1000 med Vigo uafhængig tredjemand. Du indvilliger i, at REMA 1000 med Vigo ikke har noget ansvar eller på nogen måde hæfter over for dig i relation til udførelsen af tjenesteydelser bestilt via appen, andet end det som udtrykkeligt er anført i disse betingelser. REMA 1000 med Vigo er alene at betragte som en uafhængig mellemmand, der tilbyder en formidlingsplatform (appen og webshoppen shop.rema1000.dk), hvorfor REMA 1000 med Vigo intet ansvar påtager sig derudover. Din brug af appen og tjenesten til formidling af en leveringsaftale foregår derfor på eget ansvar. REMA 1000 med Vigo hæfter i intet tilfælde for skader opstået under bestillingen, transporten, leveringen eller på et hvilket som helst andet tidspunkt under udførelsen af den leveringsydelse, som er formidlet via appen, webshoppen shop.rema1000.dk og platformen. REMA 1000 med Vigo hæfter i alle tilfælde alene for forhold, som det udtrykkeligt fremgår af betingelserne, at REMA 1000 med Vigo hæfter eller indestår for, hvorfor REMA 1000 med Vigo ej heller hæfter for eller kan gøres ansvarlig for manglende, mangelfuld eller forsinket levering. REMA 1000 med Vigo kan i intet tilfælde drages til ansvar for økonomisk tab og/eller følgeskader, herunder manglende fortjeneste og/eller tab af data og informationer. Ansvarsfraskrivelsen i dette afsnit 30 foregiver ikke at begrænse ansvar eller ændre dine rettigheder som forbruger, det ifølge gældende lov ikke kan fraviges.

 1. Reklamation og Support

Du har mulighed for at finde svar på dine forskellige spørgsmål på vores FAQ http://shop.rema1000.dk/suppport . Hvis du ønsker at henvende dig til REMA 1000 med Vigo skal dette ske via en e-mail: Support eller pr. telefon på +45 88 81 65 00

HANDELSBETINGELSERNE FOR REMA 1000 SCAN SELV

 1. Indledning

Applikationen Scan Selv (herefter ”Applikationen”), som gør det muligt for brugeren at handle dagligvarer og selv forestå gennemførelse af vareregistreringen (scan af varer) og betalingen. Applikationen drives af og ejes af REMA 1000 DANMARK A/S, CVR-nr.: 17741519, Marsallé 32, 8700 Horsens (herefter ”REMA 1000”).

For at kunne sikre os at du er gammel nok til at købe aldersbetingede varer, som f.eks. øl og vin, ER DET ET KRAV FOR ANVENDELSE AF APPLIKATIONEN, AT DU IDENTIFICERER DIG MED NEMID senere MITID, når det erstatter NEMID.

 1. Anvendelsesområde

Disse vilkår regulerer enhver anvendelse af Applikationen, som stilles til rådighed af REMA 1000. Vilkårene udgør sammen med de handlinger/accepter du foretager via Applikationen det samlede aftalegrundlag. Vilkårene udgør de til en hver tid gældende vilkår for dig som bruger. Ved din installation af Applikationen forudsættes du at have accepteret disse vilkår, og at vilkårene udover at gælde mellem dig og REMA 1000 tillige gælder mellem dig og andre brugere af Applikationen, herunder særligt de enkelte REMA 1000-butikker, som er selvstændige købmænd (som deltager i REMA 1000-franchisekonceptet).

Eventuelle ændringer til disse vilkår vil træde i kraft, efter at REMA 1000 DANMARK A/S på behørig vis har informeret dig om de ændrede vilkår. Din fortsatte adgang til brug af Applikationen efter modtagelse af information om de ændrede vilkårene udgør dit samtykke til at være bundet af de ændrede vilkårene.

Hvis Du ønsker at opsige aftalen som en direkte følge af ændringer af vores betingelser er du berettiget til at gøre dette uden varsel ved at skrive til support@rema1000.dk. Du kan også gøre det ved at slette din bruger i Applikationen.

Vilkårene er en del af kontraktforholdet mellem dig og REMA 1000 (og den enkelte REMA 1000-butik, hvor du køber dine dagligvarer), hvorfor begge parter i det indbyrdes forhold er berettiget og forpligtet til at handle i overensstemmelse med vilkårene.

 1. Forudsætninger for anvendelse

For at kunne anvende Applikationen skal du downloade Applikationen på din smartphone eller anden mobile enhed (IPad etc.). Applikationen skal herefter installeres på din Smartphone eller anden mobile enhed. Efter fuldførelsen af installationen skal du oprette dig som bruger af Applikationen.

28.1                   Brugerkonto og betingelser for anvendelse af Applikationen

Det er en forudsætning for anvendelse af Applikationen, at du registrerer dig og opretholder en aktiv brugerkonto, således at dine brugeroplysninger altid er opdaterede med eksempelvis, men ikke begrænset til, ændringer i adresseforhold og navn. Det er yderligere en forudsætning, at du er fyldt 18 år.

Det kræves for at kunne tilgå Applikationen for herved at benytte dig af tjenesten, at du angiver visse personlige oplysninger til REMA 1000, såsom, men ikke begrænset til, din mailadresse. Du skal tillige acceptere, at Applikationen har adgang til at anvende et betalingsmiddel.

Rema 1000 fraskriver sig alt ansvaret for aktiviteten på din konto, og du er således personligt ansvarlig herfor. Ved oprettelsen af en brugerprofil i Applikationen indvilliger du i på alle tidspunkter at hemmeligholde dit brugernavn og din personlige adgangskode. Din smartphone eller mobile enhed skal derfor låses med kode eller lignende sikring.

På diskretionært grundlag kan REMA 1000 til enhver tid kræve, at du indsender eller fremviser legitimation for at tage adgang til eller bruge Applikationen, og du samtykker i, at du kan blive nægtet adgang til eller brug Applikationen, hvis du nægter at fremvise legitimationen. Du samtykker endvidere i, at REMA 1000 må lukke for brugen af Applikationen, i tilfælde af at de indtastede oplysninger er ufuldstændige eller ukorrekte eller på anden vis ikke opfylder de nærværende vilkår.

For at kunne anvende Applikationen og oprette dig som bruger, skal du således have følgende:

 • Minimum et af de understøttede betalingsmidler, som applikationen understøtter.
 • En smartphone eller anden mobil enhed med internetforbindelse og et funktionsdygtigt kamera.
 • NemID , senere MITID
 • En gyldig brugerprofil på Applikationen.

REMA 1000 har intet ansvar for de udgifter, som du eventuelt måtte blive pådraget i forbindelse med betalingen af et køb foretaget med Applikationen.

 1. Selvstændige vilkår for betalingskort

Ved at tilknytte dit betalingsmiddel til Applikationen accepterer du samtidig med disse vilkår de til enhver tid gældende vilkår for betalingsmidlet/betalingsmidler. REMA 1000 kan ikke holdes ansvarlig for tredjemands handlinger i forbindelse med anvendelse af betalingsmidlet. Det gælder derfor, at REMA 1000 ikke kan holdes ansvarlig for mangler ved Applikationens underliggende betalingsmiddel, i hvilket tilfælde du skal henvende dig til din bank eller udbyder af betalingsmiddel.

 1. Priser

Alle de af REMA 1000 angivne priser er inklusive moms og øvrige afgifter, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af prisen (eksempelvis ved køb af varer med pant). Ved tilføjelse af en vare i “indkøbskurven” vil indkøbskurvens totalt beløb blive opdateret. Priserne vil blive opdateret endeligt, når betalingen gennemføres i Applikationen.

Hvis der skulle opstå uoverensstemmelser eller andre komplikationer skal du kontakte en af butikkens medarbejdere.

 1. Alkohol, tobaksvarer og dåsepant.

Du kan blive bedt om at fremvise gyldig billedlegitimation ved køb af alkohol og tobaksvarer.

Indløsning af returpant skal ske ved de normale kasser.

 1. Kontrol

Da der er tale om en selvbetjeningsapplikation, kan du blive tilfældigt udvalgt til kontrol af, om du har indscannet dine varer korrekt. Du accepterer, at REMA 1000 kan anvende algoritmer til kontroludvælgelse, hvorved kontrolfrekvensen ikke nødvendigvis er fuldstændigt randomiseret, som beskrevet nærmere i persondatapolitikken.

Efter betaling kan du blive bedt om at fremvise en gyldig kvittering i Applikationen, som skal sammenholdes med de indkøbte varer.

Du er forpligtet til at medvirke til gennemførelse af kontrollen.

 1. Fejl og mangler ved Applikationen

Applikationen skal fungere som et supplement til den almindelige kassebetjening i REMA 1000’s butikker. REMA 1000 er således ikke ansvarlig for fejl og mangler ved Applikationens funktionalitet, udformning eller generelle anvendelse. Såfremt du måtte opleve problemer med et eller flere af disse punkter, bør du kontakte support@rema1000.dk, hvorefter REMA 1000 vil bestræbe sig på at løse det/de problemer som eventuelt måtte eksistere.

 1. Rema 1000’s brug af data og persondatapolitik

For at du kan benytte Applikationen skal vi behandle dine personlige oplysninger. På https://rema1000.dk/om-rema-1000/privatlivspolitik/ kan du læse om, hvordan dine personoplysninger og data vil blive behandlet.

 1. Tab eller tyveri

I tilfælde af at din mobiltelefon bortkommer eller stjæles skal du straks kontakte din bank eller betalingsudbyder og spærre dit kort.

Du kan spærre din profil på Applikationen ved at skrive til support@rema1000.dk

REMA 1000 er til enhver tid berettiget til at spærre eller lukke for adgangen til Applikationen ved mistanke om misbrug, sikkerhedsrisici, databrud, vedligeholdelse og opdateringer.

 1. Udelukkelse fra brug

REMA 1000 er berettiget til på diskretionært grundlag at udelukke dig fra brug af Applikationen eller midlertidigt suspendere din adgang. Dette vil ske uden varsel i tilfælde af mistanke om tyveri eller andre grove overtrædelser af vilkårene. REMA 1000 er i intet tilfælde forpligtet til at varsle udelukkelse eller suspension.

 1. Klage

Hvis din henvendelse derimod omhandler den vare du har købt i en REMA 1000-butik, da bedes du kontakte den butik, hvori varen er købt, hvorefter vi vil bestræbe os på at finde en løsning.

Du har mulighed for at indlevere en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark. Du kan finde yderligere oplysninger her: www.naevneneshus.dk.”

 1. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal behandles ved de danske domstole og medmindre præceptive regler foreskriver andet, er værnetinget Retten i Aarhus.Vi beklager

Vi understøtter desværre ikke den browser du bruger - vi vil anbefale dig at opdatere din browser.

Du kan hente en ny version ved hjælp af ikonerne.REMA 1000 app

• Se den nyeste tilbudsavis
• Bliv inspireret af mere end 300 opskrifter fra bl.a. Per Thøstesen
• Intelligent indkøbsliste
• Over ½ million downloads
REMA 1000s app er tilgængelig i de to følgende stores - hent app'en ved hjælp af ikonerne.

Stem på REMA 1000 som "Bedst til Nøglehullet"

og deltag i konkurrencen om en lækker Nøglehulsmiddag for 8-10 venner, med TV-kokken Claus Holm.

Det er let - indtast dit telefonnummer og tryk send. Derefter modtager du en firecifret SMS-kode, som du skal indtaste og trykke stem for at deltage.

Tak for deltagelsen.
Du kan stemme igen for at forøge dine vinderchancer!


Når du deltager, siger du samtidig ja til at modtage information om Nøglehullet.

Nøglehullet gør det nemt at vælge sundere dagligvarer, og er en hjælp til at følge kostrådene.